Register

All fields are required unless indicated optional

Все поля обязательны для заполнения, если не указано обратное

Alla fält är obligatoriska såvida de inte angetts som valfria.

Alle Felder sind Pflichtfelder, sofern nicht anders gekennzeichnet.

Tous les champs sont obligatoires, sauf mention contraire

Todos los campos son obligatorios a menos que se indique que es opcional*.

Wszystkie pola są wymagane, chyba że określono inaczej.

Tutti i campi sono obbligatori, salvo dove diversamente indicato.

Agree to communication

Lette e comprese l’informativa privacy la Global Privacy Policy e la Email Fair Use Policy per il trattamento dei miei dati personali da parte di 3M Italia s.r.l.:

By checking the box, I give my consent to receive newsletters, advertisements, surveys and information about promotions and offers of 3M United Kingdom PLC and its group companies via email (as described here). I acknowledge that my personal data will be processed by 3M United Kingdom PLC and its group companies in accordance with 3M's privacy policy, and that my personal data will be transferred to, stored and/or processed by 3M and third party partners on our behalf, in countries outside of the UK and European Union but always under strict obligations of confidentiality and security.

Wyrażam zgodę na używanie przez 3M Poland Sp. z. o.o. z siedzibą w Kajetanach, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Bez tej zgody nie możemy wykorzystywać używanych przez Ciebie urządzeń, np. telefonu, smartfona, czy komputera, do komunikacji marketingowej, np. e-mail, sms, mms lub poprzez telefoniczną rozmowę z konsultantem. Jak przetwarzamy Państwa dane? (Obowiązek informacyjny)


1. Administratorzy: Administratorem Państwa danych osobowych jest 3M Poland sp. z o.o. z siedzibą w Kajetanach, Al. Katowicka 117, 05-830 Nadarzyn wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000014836, NIP 527 020 42 12, REGON 012086877 oraz spółki z grupy kapitałowej 3M zgodnie z zgodnie z Polityką Prywatności 3M: 3m.pl/polityka-prywatnosci, (3M).

2. Cele i podstawa przetwarzania: Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: promowania przez 3M produktów i usług 3M (marketing bezpośredni), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Pozostałe informacje, dotyczące przetwarzania danych osobowych przez 3M, w tym praw przysługujących Państwu znajdują się tutaj.

Presto il consenso a ricevere da parte di 3M comunicazioni di marketing personalizzate alle mie esigenze ('Finalità di profilazione')